Zagrebačka burza

Dionice kojima se trgovalo na Zagrebačkoj Burzi

Ticker Promjena
Cijena izražena u kunama Početna Zadnja Najviša Najniža
Promet
ADPL-R-A -0.92 % 111,40 kn 111,61 kn 112,04 kn 111,37 kn 72.571,33 kn
ADPL-R-A   0.40 % 111,40 kn 111,61 kn 112,04 kn 111,37 kn 72.571,33 kn
ADRS-P-A -0.75 % 264,00 kn 263,00 kn 264,00 kn 263,00 kn 215.553,76 kn
ADRS-P-A   -0.75 % 264,00 kn 263,00 kn 264,00 kn 263,00 kn 215.553,76 kn
ARNT-R-A   2.05 % 243,99 kn 250,02 kn 264,00 kn 243,99 kn 232.569,20 kn
ATGR-R-A 0.79 % 763,11 kn 770,00 kn 770,00 kn 763,11 kn 78.487,79 kn
ATGR-R-A   0.79 % 763,11 kn 770,00 kn 770,00 kn 763,11 kn 78.487,79 kn
ATLN-R-A -1.54 % 49,99 kn 49,23 kn 49,99 kn 49,23 kn 8.980,31 kn
ATLN-R-A   -1.54 % 49,99 kn 49,23 kn 49,99 kn 49,23 kn 8.980,31 kn
ATPL-R-A   -0.64 % 374,00 kn 382,00 kn 382,00 kn 372,24 kn 148.535,14 kn
AUHR-R-A - 322,00 kn 322,00 kn 322,00 kn 322,00 kn 8.050,00 kn
AUHR-R-A   - 322,00 kn 322,00 kn 322,00 kn 322,00 kn 8.050,00 kn
BD62-R-A 2.27 % 17,99 kn 17,99 kn 17,99 kn 17,99 kn 449,75 kn
BD62-R-A   2.27 % 17,99 kn 17,99 kn 17,99 kn 17,99 kn 449,75 kn
BLJE-R-A   2.36 % 42,01 kn 43,00 kn 43,00 kn 41,90 kn 167.642,24 kn
CKML-R-A - 3.200,00 kn 3.200,00 kn 3.200,00 kn 3.200,00 kn 480.000,00 kn
CKML-R-A   - 3.200,00 kn 3.200,00 kn 3.200,00 kn 3.200,00 kn 480.000,00 kn
DDJH-R-A 0.43 % 47,61 kn 48,50 kn 48,50 kn 46,75 kn 136.996,03 kn
DDJH-R-A   1.04 % 47,61 kn 48,50 kn 48,50 kn 46,75 kn 136.996,03 kn
DIOK-R-A -1.43 % 2,10 kn 2,07 kn 2,10 kn 1,75 kn 74.807,28 kn
DIOK-R-A   -1.43 % 2,10 kn 2,07 kn 2,10 kn 1,75 kn 74.807,28 kn
EGB-S-LNG1   1.85 % 11,00 kn 11,00 kn 11,00 kn 11,00 kn 11,00 kn
ERNT-R-A 0.21 % 1.605,00 kn 1.604,99 kn 1.605,00 kn 1.601,00 kn 490.931,91 kn
ERNT-R-A   0.31 % 1.605,00 kn 1.604,99 kn 1.605,00 kn 1.601,00 kn 490.931,91 kn
HCVT-R-A -1.46 % 264,00 kn 255,16 kn 265,00 kn 255,01 kn 49.295,27 kn
HCVT-R-A   2.06 % 264,00 kn 255,16 kn 265,00 kn 255,01 kn 49.295,27 kn
HDEL-R-A -2.86 % 45,00 kn 47,50 kn 47,50 kn 43,40 kn 18.723,49 kn
HDEL-R-A   -2.86 % 45,00 kn 47,50 kn 47,50 kn 43,40 kn 18.723,49 kn
HMST-R-A -1.47 % 240,00 kn 240,00 kn 240,00 kn 236,66 kn 45.840,24 kn
HMST-R-A   - 240,00 kn 240,00 kn 240,00 kn 236,66 kn 45.840,24 kn
HP-O-155A   - 104,20 kn 0,00 kn 104,20 kn 104,20 kn 1.563.000,00 kn
HT-R-A 0.62 % 165,00 kn 166,25 kn 166,50 kn 165,00 kn 1.183.891,18 kn
HUPZ-R-A   - 1.417,02 kn 1.440,00 kn 1.448,00 kn 1.417,00 kn 89.650,39 kn
HZVG-R-A - 24,00 kn 24,00 kn 24,00 kn 24,00 kn 720,00 kn
HZVG-R-A   - 24,00 kn 24,00 kn 24,00 kn 24,00 kn 720,00 kn
IGH-R-A 1.28 % 167,00 kn 167,00 kn 167,00 kn 167,00 kn 501,00 kn
IGH-R-A   -2.17 % 167,00 kn 167,00 kn 167,00 kn 167,00 kn 501,00 kn
INA-R-A -2.66 % 3.400,00 kn 3.400,00 kn 3.400,00 kn 3.400,00 kn 3.400,00 kn
INA-R-A   -1.45 % 3.400,00 kn 3.400,00 kn 3.400,00 kn 3.400,00 kn 3.400,00 kn
INGR-R-A 0.68 % 2,96 kn 2,98 kn 2,98 kn 2,92 kn 38.495,80 kn
INGR-R-A   0.68 % 2,96 kn 2,98 kn 2,98 kn 2,92 kn 38.495,80 kn
JAKT-R-A -18.96 % 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn 140.000,00 kn
JAKT-R-A   -18.96 % 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn 20,00 kn 140.000,00 kn
JDBA-R-A   -5.00 % 950,00 kn 950,00 kn 950,00 kn 950,00 kn 950,00 kn
JDGT-R-A - 677,00 kn 677,00 kn 677,00 kn 677,00 kn 677,00 kn
JDGT-R-A   - 677,00 kn 677,00 kn 677,00 kn 677,00 kn 677,00 kn
JDOS-R-A -1.04 % 2.852,00 kn 2.850,00 kn 2.852,00 kn 2.850,00 kn 45.602,00 kn
JDOS-R-A   -1.04 % 2.852,00 kn 2.850,00 kn 2.852,00 kn 2.850,00 kn 45.602,00 kn
JDPL-R-A -4.13 % 151,00 kn 148,58 kn 151,00 kn 148,54 kn 65.739,72 kn
JDPL-R-A   -4.10 % 151,00 kn 148,58 kn 151,00 kn 148,54 kn 65.739,72 kn
JDRA-R-A - 710,01 kn 710,00 kn 710,01 kn 710,00 kn 61.770,70 kn
JDRA-R-A   - 710,01 kn 710,00 kn 710,01 kn 710,00 kn 61.770,70 kn
KODT-P-A -0.12 % 1.000,11 kn 1.000,00 kn 1.000,11 kn 1.000,00 kn 32.001,53 kn
KODT-P-A   -0.50 % 1.000,11 kn 1.000,00 kn 1.000,11 kn 1.000,00 kn 32.001,53 kn
KODT-R-A -1.93 % 1.032,00 kn 1.020,00 kn 1.032,00 kn 1.020,00 kn 32.760,22 kn
KODT-R-A   -1.16 % 1.032,00 kn 1.020,00 kn 1.032,00 kn 1.020,00 kn 32.760,22 kn
KOEI-R-A   -0.76 % 655,00 kn 655,00 kn 655,00 kn 655,00 kn 57.640,00 kn
KORF-R-A   1.19 % 167,51 kn 170,00 kn 171,19 kn 167,01 kn 313.064,32 kn
KRAS-R-A   - 364,55 kn 364,55 kn 364,55 kn 364,55 kn 84.940,15 kn
KTJV-R-A   1.79 % 14,25 kn 14,25 kn 14,25 kn 14,25 kn 7.125,00 kn
LEDO-R-A -0.58 % 8.670,00 kn 8.630,00 kn 8.670,00 kn 8.630,00 kn 328.980,00 kn
LEDO-R-A   -0.58 % 8.670,00 kn 8.630,00 kn 8.670,00 kn 8.630,00 kn 328.980,00 kn
LKPC-R-A   0.01 % 527,96 kn 528,00 kn 528,00 kn 527,96 kn 7.391,83 kn
LKRI-R-A 4.21 % 85,10 kn 88,80 kn 88,88 kn 84,00 kn 39.299,68 kn
LKRI-R-A   4.35 % 85,10 kn 88,80 kn 88,88 kn 84,00 kn 39.299,68 kn
LPLH-R-A   0.81 % 105,75 kn 100,10 kn 105,99 kn 100,10 kn 10.983,61 kn
LURA-R-A   -6.25 % 300,00 kn 300,00 kn 300,00 kn 300,00 kn 15.000,00 kn
MAIS-R-A   - 91,50 kn 90,50 kn 91,50 kn 90,50 kn 32.946,90 kn
MGMA-R-A 2.80 % 2,17 kn 2,20 kn 2,28 kn 2,17 kn 40.261,55 kn
MGMA-R-A   2.80 % 2,17 kn 2,20 kn 2,28 kn 2,17 kn 40.261,55 kn
OPTE-R-A 2.21 % 5,90 kn 6,00 kn 6,00 kn 5,90 kn 1.056,90 kn
OPTE-R-A   1.69 % 5,90 kn 6,00 kn 6,00 kn 5,90 kn 1.056,90 kn
PBZ-R-A 0.23 % 436,01 kn 436,00 kn 436,01 kn 436,00 kn 21.800,15 kn
PODR-R-A -0.10 % 285,34 kn 285,51 kn 286,50 kn 285,25 kn 345.675,26 kn
PODR-R-A   -0.17 % 285,34 kn 285,51 kn 286,50 kn 285,25 kn 345.675,26 kn
PTKM-R-A 0.07 % 53,66 kn 53,99 kn 55,98 kn 53,55 kn 656.813,14 kn
PTKM-R-A   0.92 % 53,66 kn 53,99 kn 55,98 kn 53,55 kn 656.813,14 kn
RIZO-R-A   -0.08 % 51,00 kn 51,96 kn 51,96 kn 46,00 kn 25.050,28 kn
SAPN-R-A   -3.26 % 215,00 kn 208,00 kn 215,00 kn 202,01 kn 45.766,44 kn
THNK-R-A   4.83 % 381,50 kn 399,94 kn 399,94 kn 377,12 kn 73.237,19 kn
TISK-R-A   - 152,00 kn 152,00 kn 152,00 kn 152,00 kn 3.040,00 kn
TNPL-R-A 6.90 % 295,00 kn 310,00 kn 310,00 kn 295,00 kn 286.261,98 kn
TNPL-R-A   6.90 % 295,00 kn 310,00 kn 310,00 kn 295,00 kn 286.261,98 kn
ULPL-R-A   - 190,00 kn 190,00 kn 190,00 kn 190,00 kn 6.080,00 kn
VART-R-1 -6.44 % 23,31 kn 23,11 kn 23,31 kn 23,11 kn 11.613,55 kn
VART-R-1   -6.44 % 23,31 kn 23,11 kn 23,31 kn 23,11 kn 11.613,55 kn
VDKT-R-A   -1.10 % 293,10 kn 289,00 kn 293,10 kn 289,00 kn 37.909,30 kn
VIRO-R-A -0.44 % 503,03 kn 525,00 kn 525,00 kn 503,03 kn 28.419,57 kn
VIRO-R-A   -0.47 % 503,03 kn 525,00 kn 525,00 kn 503,03 kn 28.419,57 kn
VLBT-R-A   -0.41 % 7,21 kn 7,21 kn 7,21 kn 7,21 kn 1.816,92 kn
VPIK-R-A   -4.44 % 88,01 kn 86,00 kn 88,01 kn 84,27 kn 68.415,41 kn
ZABA-R-A 0.75 % 28,00 kn 28,21 kn 28,21 kn 28,00 kn 75.642,00 kn
ZABA-R-A   0.75 % 28,00 kn 28,21 kn 28,21 kn 28,00 kn 75.642,00 kn
ZVZD-R-A   -0.03 % 3.389,00 kn 3.389,00 kn 3.389,00 kn 3.389,00 kn 30.501,00 kn