Hoteli Baška voda d.d. (ZSE: HBVD-R-A)

Grafički prikaz kretanja cijene dionice

Tablični prikaz kretanja cijene dionice

Datum Promjena
Cijena trgovanja Početna Zadnja Najviša Najniža
Promet
05.02.2013 13,00 % 113,00 kn 113,00 kn 113,00 kn 113,00 kn 56.500,00 kn
04.01.2013 - 113,00 kn 113,00 kn 113,00 kn 113,00 kn 56.500,00 kn
03.01.2013 - 113,00 kn 113,00 kn 113,00 kn 113,00 kn 22.600,00 kn
27.12.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 3.800,00 kn
26.10.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 22.200,00 kn
20.08.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 10.000,00 kn
02.08.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 10.000,00 kn
28.04.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 10.000,00 kn
19.03.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 4.800,00 kn
18.03.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 10.000,00 kn
26.02.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 13.000,00 kn
16.02.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 18.100,00 kn
15.02.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 10.000,00 kn
11.02.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 10.000,00 kn
10.02.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 10.000,00 kn
09.02.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 5.000,00 kn
05.02.2010 - 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 5.000,00 kn
04.02.2010 2,04 % 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 5.000,00 kn
18.12.2009 3,16 % 98,00 kn 98,00 kn 98,00 kn 98,00 kn 98,00 kn
02.12.2009 -5,00 % 95,00 kn 95,00 kn 95,00 kn 95,00 kn 3.800,00 kn