Dom Holding d.d. (ZSE: KORF-R-A)

Grafički prikaz kretanja cijene dionice

Tablični prikaz kretanja cijene dionice

Datum Promjena
Cijena trgovanja Početna Zadnja Najviša Najniža
Promet
05.07.2013 0,14 % 150,99 kn 151,20 kn 151,90 kn 150,21 kn 776.663,29 kn
04.07.2013 1,00 % 148,51 kn 150,99 kn 151,00 kn 148,23 kn 472.952,25 kn
03.07.2013 0,34 % 149,95 kn 149,50 kn 151,29 kn 149,03 kn 87.710,13 kn
02.07.2013 0,92 % 147,89 kn 149,00 kn 149,00 kn 147,53 kn 242.304,63 kn
01.07.2013 0,82 % 146,45 kn 147,64 kn 148,65 kn 145,73 kn 811.752,49 kn
05.06.2013 -0,68 % 143,15 kn 143,00 kn 143,50 kn 142,17 kn 1.541.890,93 kn
04.06.2013 - 143,00 kn 0,00 kn 143,00 kn 143,00 kn 2.860.000,00 kn
03.06.2013 - 143,06 kn 143,07 kn 143,62 kn 143,06 kn 478.344,97 kn
03.05.2013 -0,13 % 146,71 kn 147,01 kn 149,99 kn 146,71 kn 462.719,72 kn
05.02.2013 1,43 % 133,70 kn 135,91 kn 136,90 kn 133,70 kn 3.630.789,24 kn
04.02.2013 3,88 % 128,50 kn 134,00 kn 134,00 kn 128,00 kn 768.095,35 kn
01.02.2013 -0,39 % 128,00 kn 129,00 kn 129,00 kn 127,76 kn 457.175,86 kn
04.01.2013 3,42 % 111,69 kn 114,10 kn 115,50 kn 110,46 kn 1.600.503,13 kn
03.01.2013 -0,33 % 110,40 kn 110,33 kn 111,97 kn 110,30 kn 367.212,64 kn
02.01.2013 1,55 % 109,60 kn 110,69 kn 110,70 kn 109,60 kn 218.480,30 kn
05.12.2012 -1,38 % 108,70 kn 107,20 kn 109,00 kn 107,16 kn 224.856,25 kn
04.12.2012 -0,28 % 109,00 kn 108,70 kn 109,00 kn 108,70 kn 121.401,67 kn
03.12.2012 -0,87 % 109,95 kn 109,00 kn 110,00 kn 108,77 kn 257.644,56 kn
05.04.2012 1,47 % 109,74 kn 108,98 kn 109,99 kn 103,50 kn 2.461.096,47 kn
04.04.2012 13,65 % 94,03 kn 107,40 kn 108,00 kn 93,00 kn 4.815.286,16 kn